Papucei Logo

TRANSPORT GRATUIT LA COMENZI PESTE 500 LEI

 

Proiect finanțat din fonduri nerambursabile

 „Diversificarea activitatii societatii Angela International SRL prin achizitia de echipamente performante”

 

Proiectul  „Diversificarea activitatii societatii Angela International SRL prin achizitia de echipamente performante”, cod MySMIS 112285, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către ANGELA INTERNATIONAL SRL și are o valoare totală de 1.903.387,54 lei, din care 1.174.150,73 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est. 

Proiectul s-a derulat în perioada 09.07.2018 - 31.01.2020.

Obiectivul general al proiectului „Diversificarea activitații societații Angela International SRL prin achiziția de echipamente performante” este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei Angela International SRL prin diversificarea producției unitații existente, prin produse care nu au mai fost fabricate anterior în unitate. Obiectivele proiectului sunt în strânsa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderii capacitații avansate de producție si dezvoltarea serviciilor”, si anume îmbunatațirea competitivitații economice prin cresterea productivitații muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Naționala pentru Competitivitate.

Rezultatele proiectului:

  • Introducerea unui produs nou – încalțaminte de barbați - pâna la finalul exerciþiului ulterior anului în care se finalizeaza implementarea proiectului;
  • Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare a proiectului cu valabilitate cel puþin pâna la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului;
  • Cresterea competitivitații societații prin: 1 produs certificat conform standardelor internaționale; 1 sistem de management certificat; cresterea dimensiunii pieței ținta prin participarea la 1 târg/expoziție internaționala.

Date de contact beneficiar: 

Municipiul Iasi, Bulevardul Tutora, nr. 4A, cod poștal 700264, tel. 0232242232, fax. 0232242232 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.